гр.Видин, ул. "Витоша" № 5


телфон за връзка:


+359 878 103870


+359 878 103874


+359 898 789200